DostavkiUK.com - доставки на стоки от Великобритания

Безплатна
регистрация

Регистрирай ме!

Общи условия за ползване на сайта DostavkiUK.com

 

Тези Общи условия уреждат отношенията между DostavkiUK.com - търговска марка на Dostavki Ltd. - наричан за краткост Доставчик и всяко пълнолетно физическо лице, което желае да се възползва от услугите на Доставчикът, наричано за краткост Клиент.

Лична информация

Доставчикът събира и запазва информация за лицата, които се регистрират на сайта DostavkiUK.com. Тази информация се съхранява в защитена база данни и до нея имат достъп само оторизирани служители на Доставчика. Доставчикът не я предоставя на трети лица, с изключение на информацията, необходима на подизпълнителни куриерски фирми.

Събраната информация от потребителите се използва единствено и само във връзка с осъществяваните услуги от Доставчика.

Покупки от он-лайн магазини чрез уникален ID номер

Всеки клиент има възможност да се регистрира безплатно на сайта DostavkiUK.com и да получи своя уникален ID номер, след като се съгласи с настоящите Общи условия.

Начинът на използване на ID номера при покупки в он-лайн магазини е отговорност на Клиента. За да доставим бързо и качествено стоките на Клиента, той е длъжен да попълни правилно своя ID номер в адресното поле на заявката. Доставчикът не поема отговорност за поръчки, пристигнали на адреса на Доставчика без указателен ID номер или попълнени неправилно. Начинът на поръчка на стоки е описан подробно в секция "Как работи"

Клиентът бива уведомен своевременно за пристигнала пратка в момента, в който тя пристигне на адреса на Доставчика във Великобритания. Това става чрез интернет страницата DostavkiUK.com (в частта "Моите поръчки") и чрез автоматично изпратен e-mail.

Доставчикът превозва стоките от Великобритания до най-близкия офис на куриерска фирма Еконт, откъдето клиента ще бъде уведомен за пристигането и условията за взимане. Изключения се правят за нестандартни стоки по размер и тегло, за които се прави специална уговорка предварително. Доставките се извършват по действащата Ценова листа. Доставките се извършват ежеседмично, като окомплектоването става в края на работната седмица.

При получаване на пакет в нашия склад в Лондон с липсващ ID номер на получателя, Доставчика не носи отговорност за доставката. Въпреки това, Доставчика ще направи всичко възможно за да открие получателя и достави пратката. На страницата "Стоки без ID номер" в сайта DostavkiUK.com Доставчика ще публикува снимки и описание на получените такива и ще очаква връзка от поръчителя. При доказване на собственост чрез документ, Доставчика ще задвижи транспорта и получаването на въпросната стока към Клиента. Непотърсени стоки в размките на 3 месеца се унищожават.

Превозване на стоките

Доставчикът не носи отговорност, за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането на артикулите/пратките ако повредите се дължат на свойствата на самия артикул/пратка или на непреодолима сила.

Доставчикът не носи отговорност, за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането на артикулите/пратките, ако повредите се дължат на недобре опакован, неопакован или необозначен със съответните знаци за свойствата(чупливо или др.) на самия артикул/пратка.

От съображение за сигурност Доставчикът има право да изиска от Клиента доказателство за 100% плащане към магазина/сайта за пратка доставена чрез услугата на Доставчикът.

Доставчикът има право да изисква от Потребителя личен документ за изясняване/доказателство на самоличността му, при получаване на пратка. Данните на Клиента се използват единствено и само от Доставчика, за по-доброто му обслужване и сигурност, и не се предоставят на трето лице.

Доставчикът не отговаря за забавяне на доставката предизвикана поради технически или други проблеми независещи от него самият. Доставчикът си запазва правото на промени по разписанията на доставките.

Забранени за стоки за транспортиране

Забранено е да се изпращат следните артикули: наркотици, упойващи вещества, лекарства, цигари, пури, пурети и всякакви тютюневи изделия, алкохолни напитки, животни, всякакъв вид скъпоценности, валута, огнестрелни оръжия и амуниции, стоки за които се изисква и не е съставена митническа декларация, вещества и стоки, забранени от законите на всяка страна, през която ще преминават при транспортирането им, човешки органи, стоки които са откраднати, присвоени, придобити с насилие или по друг престъпен начин, артикули опасни за човешкия живот и здраве, както и всички и всякакви артикули, забранени за притежание или използване от Българското и Европейското законодателство.

Доставчикът си запазва правото си да откаже транспортиране на стоки по собствена преценка!

Промяна на Общите условия

DostavkiUK.com има право да променя настоящите Общи условия по собствено осмотрение по всяко време. Ние подканяме Клиентите да проверяват редовно тази страница и да следят за настъпили промени. Отговорност на Клиента е да следи за нстъпили промени в Общите условия.

Съгласие на Клиента с тези условия

Чрез използването на сайта DostavkiUK.com и услугите му Клиента потвърждава свето съгласие с тях. Ако Клиетна продължи използването на сайта след настъпване на промени в Общите условия, то това се счита за приемане и съгласие с тях.

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно Общите условия на DostavkiUK.com (търговска марка на Dostavki Ltd.), начинът на работа на сайта или Доставчика или касаещи ваши отношения със сайта, моля свържете се с нас:

Dostavki Ltd.
"46 Lockfield Avenue", Enfield, United Kingdom
Тел. +44 7496 772 323
E-mail: info@dostavkiuk.com